Länkar

Svenska Tinkerhästsällskapet: http://www.svenskatinker.se
Svenska föreningen för Irish Cob: http://www.sfic.se
Svenska Shirehästföreningen: http://www.svenskashire.com
American Drumhorse Association: http://www.drumhorseassociation.com
Gypsy Cob And Drumhorse Association: http://www.gcdha.com