Bete-/stall-/lösdriftsplats

Vi brukar kunna ha plats över för någon extra häst under sommaren. Betessläpp sker beroende på väder runt början-mitten av maj månad och varar fram till 1:a oktober. Vi har ett mycket varierat bete som passar utmärkt till hästar. Hagarna är stora och kuperade och erbjuder en varierande terräng med skogsdungar som skydd i vardera hage. Daglig tillsyn, friskt vatten och salt/mineralsten är en självklarhet. Naturligtvis använder vi oss av elstängsel! Området är mycket vackert beläget med tillgång till oräkneligt antal mysiga ridvägar och rundor. Vi har ca 5 km till ridhus och riktig paddock, och har på gården en inhägnad åker som ger utrymme till viss träning.